ŘEŠENÍ PRO STAVEBNÍ STROJE

Stavební stroje

Evidence motohodin, úbytku paliva, přejezdů, servisu a další služby...

Účinnost a flexibilita ve stavařském odvětví

Poskytuje vaše firma služby na externích místech v lokaci zákazníka? Evidence místa a vzdáleností, kde se vaši zaměstnanci nachází je důležitou a časově náročnou součástí administrativy vaší firmy. S pomocí GPS Monitoringu můžete dosáhnout vyšší spokojenosti zákazníka, snížit administrativní zátěž a snížit vaše provozní náklady!

Přehled vozidel vaší firmy

Se systémem GPS Monitoring lze snadno najít nejbližší vozidlo pro daný úkol nebo odpovědět zákazníkovi kdy dané vozidlo (technika) do místa zakázky dorazí? Podklady ze satelitního monitoringu slouží i pro přesnou evidenci fakturačních podkladů. Každému klientovi můžete umožnit přístup k reportům daného stroje. O odpracovaných motohodinách či přejezdu techniky již nemusíte vést zdlouhavé diskuze. GPS Monitoring vám dokáže pomoci ve všech otázkách spojených s pohybem a výkonem dané stavební techniky.

Přehled o provozní době vaší těžké techniky

Provozní náklady těžké techniky jsou velmi vysoké. Je důležité vědět přesný rozsah jejich využití a na jaké projekty mohou být nasazeny. Systém GPS satelitního monitoringu Vám pomůže zefektivnit vnitřní procesy firmy a ušetřit náklady zbytečně vynaložené.

Snadné vybavení

Víte, kde je po celou dobu vaše vybavení? Nebo máte také zkušenost s problémem najít určité vybavení, když jej potřebujete? Nechte GPS Monitoring, ať udržuje přehled o umístění vybavení a do čího opatrovnictví bylo dáno.

Management úkolů za ‚běhu‘

Management GPS Monitoringu zvládá veškerou komunikaci mezi kanceláří a zaměstnanci v jednom systému. Rychle přidělit úkoly příslušným zaměstnancům a získat zpětnou vazbu o stavu zakázy, popř. kontrol kvality lze v systému zautomatizovat. Výsledky či zadání úkolů se zobrazí na mobilech zaměstnanců (není nutné vybavovat zaměstnance dalším firemním komunikátorem).

 .

Konstrukční řešení

  • Přehled vozového parku (mapa & modul se zprávami)
  • Těžká technika
  • Sledování majetku – ochrana před krádeží
  • management vybavení (modul majetků)
  • management úkolů (mobilní modul)

Reference:

Pro sledování stavebních strojů doporučujeme tyto moduly: