Moduly systému GPS

Nabídka modulů GPS

systém dle Vašich přání...

Zvolte si tu pravou kombinaci…

GPS monitorovací systém  je konstruován tak, aby jej bylo možno kdykoliv modifikovat dle Vašich potřeb. Proto se skládá z jednotlivých modulů které lze libovolně kombinovat. Můžete si tedy nastavit systém přesně podle vašich požadavků. Slouží spolehlivě v malých firmám k evidenci provozu vozidel tak i velkým nadnárodním společnostem k řízení spediční a dopravní činnosti. Nalezněte v naší nabídce tu správnou kombinaci právě pro Vás.

 Kompletní nabídku modulů systém GPS Monitoringu naleznete ZDE

sipka

Nejoblíbenější moduly našich zákazníků:

 • Vozidla + Oblasti

 • Jízdy + Kniha jízdImage_010

 • Reporty

 • Náklady

 • Připomínky

 • Události

 • Mobilní aplikace
 • Personal Tracker

Stručný popis modulů naleznete v tabulce níže.

Modul Vozidla

 • Poslední aktuální informace o poloze.
 • Zobrazení přesné pozice vozidel nebo osob, jejich aktuální rychlosti a směru jízdy.
 • Trasy vozidel na mapě
 • Zobrazení aktuální trasy a předchozích jízd.
 • Vyhledávání adresy.
 • Funkce vyhledávání adres.
 • Velmi podrobné informace o polohách sledovaného vozidla, osob či zásilky na území České republiky i v zahraničí.
 • Plánovaní tras a měření vzdáleností.
 • Jednoduché plánování a měření vzdálenosti mezi zastávkami na konkrétní trase.

plánování tras, vyhledávání tras, měření vzdálenosti

více informací …

Modul Oblasti

 • Možnost vytvářet požadované oblasti přímo na podkladu mapy ve tvaru kruhu, polygonu nebo trasy jízdy.
 • Možnost zabezpečit pomocí doplňkového modulu Události  sledování vstupu a výstupu z požadované oblasti.
 • Možnost poslání pomocí doplňkového modulu Zprávy  vytvořené oblasti (trasy jízdy) přímo do Garmin navigace ve vozidle.

vytvoření požadované adresy

více informací …

Modul Jízdy a Kniha jízd

Souhrnná statistika jízdy je vytvořena jen několik minut po jejím ukončení. Zahrnuje adresy začátku a konce jízdy, ujetou vzdálenost a konečný stav tachometru, dobu jízdy vč. přestávek, maximální a průměrnou spotřebu, rychlost, jméno řidiče, účel a typ jízdy. Elektronická kniha jízd je oficiální dokument pro daňové účely. Knihu jízd je možno exportovat do PDF nebo Excel.

Modul Jízdy a Kniha jízd umožňuje vykonávat korekci stavu tachometru a korekci stavu hladiny paliva.

vytváření kniha jízd akceptovatelná pro finanční úřady

více informací …

Modul Reporty

 • Denní, týdenní, měsíční reporty podle zvolených kritérií.
 • Možnost získat reporty o ujetých kilometrech, spotřebě paliva, chodu motoru, chodu pracovní ruky, dodržování pracovní doby, o nejvíce navštívených lokalitách a oblastech aj.
 • Možnost reporty exportovat do PDF a Excel.
 • Možnost nastavení automatického zasílání reportů na zvolenou emailovou adresu.

reporty o spotřebě, ujetých kilometrech, denního provozu vozidla

více informací …

Modul Náklady

Tento modul umožňuje sbírat a archivovat všechny náklady spojené s vozovým parkem, provozem vozidel, čímž se vytváří rychlý, systematický a srozumitelný přehled.

Modul umožňuje vytvořit neomezené množství typů nákladových položek a jejich úhrad, dále umožňuje automatický import nákladů z výstupových dat všech tankovacích karet. Náklady lze nahrát ručně na základě pokladních dokladů.  Sestavu nákladů je možno exportovat  do PDF nebo Excel.

provozní náklady vozového parku

více informací …

Modul Připomínky

Umožňuje uchovávat záznamy o technické údržbě vozidel a zadat termín blížícího se ho požadovaného úkonu  (technická kontrola, STK, kontrola emisí, exspirace lékárničky aj.).

Připomínka se dá nastavit na požadovaný den nebo stav kilometrů daného vozidla. Upozornění je zasíláno emailem na zadané adresy. Všechny údaje jsou k dispozici více osobám, proto jsou transparentní a kontrolovatelné.

připomínka na blížící se plánovanou akci (STK, výměna oleje atd.)

více informací …

Modul Události

Modul Události umožňuje sledovat danou situaci, jako například překročení rychlosti vozidla, vstup a výstup z oblasti, pokles napětí autobaterie aj. Už několik sekund po identifikaci události zasílá aplikace SeeMe oznámení prostřednictví samotné aplikace, emailem nebo na zadané telefonní číslo formou SMS zprávy.

sledování porušení daných událostí (rychlosti, stav baterie aj.)

více informací …

Modul Vozidla - mobilní přístup

Modul SeeMe Mobile Vozidla je volně přístupný pro všechny uživatele aplikace SeeMe.

Zobrazuje stav, rychlost a polohu všech monitorovaných vozidel. Umožňuje zobrazit na mapě jedno konkrétní vozidlo nebo všechny současně. Krom toho umožňuje vykreslení ujeté trasy za aktuální den nebo den předcházející.

satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Vozidla satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Vozidla satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Vozidla

satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Vozidla satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Vozidla satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Vozidla

více informací …

Modul Oblasti - mobilní přístup

Vytváří možnost uživateli pomocí smartphone zachytit jakoukoliv polohu, získat GPS souřadnice, určit rádius zaměření a tak vytvořit novou oblast. Po uložení se takto vytvořená oblast automaticky zapíše v desktopové aplikaci SeeMe v module Oblasti.

satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Oblasti satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Oblasti satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Oblasti

Zobrazení vytvořené oblasti v aplikaci SeeMe

vytvořená požadovaná oblast SeeMe GPS Montorig

více informací …

GPS Tracker - mobilní přístup

SeeMe Mobile GPS Tracker je ideální nástroj na sledování polohy zaměstnanců pomocí jejich smartphone. Stačí, když si zaměstnanec zapne modul GPS Tracker, jeho smartphone se zobrazí v seznamu vozidel. U modulu vozidla i ve smartphone je možno zobrazit jak polohu zaměstnance na mapě, tak i  jeho trasu pohybu. Všechny údaje se zobrazují i v desktopovním řešení aplikace SeeMe.

satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Tracker satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Tracker satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Tracker satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Tracker

zobrazení celého průběhu trasy GPS monitoring

více informací …

Modul Úlohy - mobilní přístup

Úlohy odeslané z desktopového modulu Úlohy se zaměstnanci zobrazí v jeho smartphonu, umí je přijmout, editovat nebo odmítnout. Plnění vidí řídící pracovník v aplikaci SeeMe. Zaměstnanec si umí v smartphone vytvořit novou úlohu sám. Úlohu vytvořenou řídícím pracovníkem může za určitých okolností odmítnout a ten si sám určí, komu ji přiřadí.

satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Úlohy satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Úlohy satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Úlohy

satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Úlohy satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Úlohy satelitní monitoring ve smartphone SeeMee Úlohy

více informací …

Personální tracker

Balík služeb Personal Tracker umožňuje sledovat pohyb osob, komunikovat s nimi a v případě potřeby okamžitě přivolat rychlou pomoc. Tento model je přímo spojeno zařízení Personal Tracker, které obsahuje SIM kartu. Zařízení obsahuje SOS tlačítko na přivolání okamžité pomoci, dále obsahuje 4 tlačítka zvolených telefonních čísel. Na tato čísla se monitorovaná osoba může ihned dovolat. Zařízení umožňuje skrytý odposlech monitorované osoby v případě, že nezvedne přicházejí hovor, odposlech je  indikován světelnou diodou na zařízení.

GPS montoring Personal Tracker

více informací …

Kontaktní formulář: