Sledování zemědělské techniky

Zemědělská technika

evidence motohodin, úbytku paliva, přejezdů. LPIS podklady atd...

Kvalitní GPS sledovací systém GPS Monitoring.Web

GPS sledovací systém umožňuje v reálném čase sledovat provoz zemědělské techniky firmy. Díky online datům máte okamžitý přehled o poloze vozidel, stavu ujetých kilometrů, aktuální spotřebě, stavu motohodin a stylu jízdy řidiče. Samozřejmostí je generování elektronické knihy jízd a široká nabídka reportovacích nástrojů. Systém GPS Monitoring zajišťuje kompletní monitoring vaší zemědělské techniky. Lokalizace funguje nejen na území ČR ale i po celé Evropě. Můžete si vybrat z široké nabídky GPS modulů a tím rozšířit možnosti dohledu. Všechny tyto funkce chrání váš majetek a účelně brání jeho krádeži.

Optimalizace modulů je zaměřena na:

 • zemědělské podniky
 • vinařské podniky
 • ovocnářské podniky
 • firmy poskytující služby v zemědělství

Věříme, že právě v období žní uvítáte satelitní monitoring nejvíce. Systém nezamrzá a plynule Vás informuje o tom kde se vaše technika nachází a jaký má odpracovaný výkon. Eliminuje tedy prostoje a slouží jako kvalitní podklad pro fakturaci (při výkonu služeb za úplatu).

Přístup k online datům je zajištěn přes webové rozhraní PC a pomocí mobilních aplikací pro smartphony i tablety. Systém GPS Monitoring i jeho alternativa pro mobilní telefony prochází neustálým vývojem. Flexibilně jej doplňujeme o požadavky našich zákazníků a i díky vaší pomoci se stává jedním z nejoblíbenějších monitorovacích systémů v České republice.

Ukázka mobilního přístupu k online datům:

GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení ve Smartphone GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení ve Smartphone GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení ve Smartphone

Ukázka klasického přístupu k online datům:

GPS monitoring, přehled online dat

Výhody sledování zemědělské techniky:

 • optimalizace výrobních procesů na základě reálných dat
 • evidence pohybu techniky v povolených oblastech
 • avizace nepovolených událostí (pohyb techniky mimo povolený prostor, nepovolené přejezdy atd.)
 • odhalení neefektivních zaměstnanců
 • přesná evidence motohodin – samostatné reportovací nástroje (kontrola fakturace)
 • možnost propojení systému přes CAN sběrnici, přesná evidence kilometrů i stylu jízdy
 • přesná evidence činnosti doprovodných zařízení (hydraulická ruka, vývěva, plošiny, čerpadla atd.)
 • možnost propojení systému se samostatným průtokoměrem paliva
 • evidence odpracované doby na daném zařízení (evidence řidičů)
 • měření doby volnoběhu a doby chodu topení
 • možnost zasílání sms při krádeži paliv
 • možnost kontroly pohybu a lokalizace v oblastech i bez signálu GSM. (přehrání dat po příjezdu do oblasti pokryté signálem GSM)

U kombajnů, řezaček a ostatní sezónní techniky je nespornou výhodou možnost využití služby pouze po dobu reálného používání. Záleží jen na Vás kdy službu spustíte a zastavíte. Fakturace je vždy za započatý měsíc GPS monitoringu.

Všeobecné výhody satelitního monitoringu:

 • přesné mapové podklady Google
 • úspora nákladů na provoz firemní flotily
 • kontrola nad vozidly a řidiči v reálném čase
 • sleva na pojištění vozidel
 • automatické upozornění při zadaných událostech, např. pohyb bez zapalování, jízda mimo pracovní dobu atd.
 • automatický import dat z platebních karet pohonných hmot (např.: CCS, Shell a další)
 • kontrola dodržování povolených rychlostních limitů
 • grafické i datové vyhodnocení stylu jízdy řidiče
 • možnost exportů reportů do PDF, XLS, CSV formátů
 • kontrola tankování a průměrné spotřeby PHM
 • upozornění na plánované servisy, termíny STK atd.
 • kontrola času stráveného u zákazníka a četnost návštěv
 • možnost definice služebních a soukromých jízd
 • identifikace řidičů pomocí čipů (DALLAS či RFID)
 • možnost nastavení povolených a zakázaných oblastí pohybu vozidel

Standardní moduly systému:

Doporučené rozšíření modulů:

Kompletní nabídku modulů a rozšíření naleznete v sekci „Moduly systému“.

Nabídka GPS služeb spojených se zemědělstvím je opravdu široká. GPS monitoringem lze sledovat i jiné segmenty než přímo zemědělskou techniku. V poslední době narůstá požadavek na monitorování strážných zemědělských objektů. Reportingem lze poté získat přehled o četnosti obchůzek, jejich délce a střídání strážných ve službě. Uplatnění monitoringu osob se osvědčilo i při kontrole dohledu v období telení kdy byl dokladován nižší úhyn zvířat. Rádi upravíme Váš GPS monitoring přesně dle Vašich přání.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat: