ŘEŠENÍ PRO AUTOBUSY

Autobusy

Dodržování tras a časů, dálkové spoje, povinné přestávky....

Efektivnost v autobusové dopravě

Management vozového parku GPS Monitoringu vám pomáhá online sledovat vaše autobusy, ujetou vzdálenost, plnění povinných přestávek, stav v nádrži a tankování paliva. U vozidel s možností připojení can sběrnice je možno vyhodnocovat i každého řidiče zvlášť z pohledu stylu jízdy a průměrné spotřeby. Jednoduše řečeno systém Vám přináší méně administrativy, optimalizované jízdní a zlepšené zákaznické služby!

Přehled o autobusech

Známe dobře problematiku sledování vozidel. Umíme proto dát odpovědi (nastavení reportingu) i na nestandartní otázky. Informovanost zákazníka o době příjezdu autobusu nebo o termínu doručení zásilky je v systému automatická. Záleží jen na Vás jakou formou budete své zákazníky informovat (www, email, sms). Pro novou objednávku přepravy je otázkou vteřin najít nejbližší vozidlo pro vykonání práce. GPS Monitoring vám poskytne potřebný přehled (mapový modul) i možnost časové flexibility pro vaše zaměstnance.

Zákaznické služby lepší a přehlednější

Jako bonus navíc docílíte rychlejší odezvu na provádění úkolů. Služby vaší společnosti můžete také rozšířit o helpdesk pro důležité zákazníky – pro případ dotazu na dobu příjezdu nebo stav dodávky. Systém Vám zpracuje spolehlivou dokumentaci pro celou přepravu včetně podkladů pro fakturaci i o událostech během přepravy (modul zpráv).

Optimalizace jízd a spotřeby paliva

Palivo a údržba jsou obvykle největší nákladové složky ve firmě. I malé změny mohou mít za výsledek velké finanční úspory. GPS Monitoring vám spolehlivě a přesně vstupní data vyhodnotí a doporučí, kde změnu provést (KPI modul). Systém sleduje online také spotřebu paliva vozidel a fluktuace hladiny paliva (modul zpráv). V případě krádeže paliva či neočekávaného úbytku (proražená nádrž) budete bezprostředně informování prostřednictvím emailu nebo sms.

Přepravní řešení

  • Přehled vozového parku (modul mapy & zpráv)
  • Zelené ježdění – optimalizace nákladů (KPI modul)
  • Logistika (modul aktiv)
  • Sledování přívěsů – ochrana před krádeží
  • Tachografové údaje v reálném čase (Tacho modul)
  • Obousměrná komunikace (modul zpráv)
  • Management úkolů (mobilní modul)

Reference:

Pro přepravní společnosti doporučujeme tyto moduly: