ŘEŠENÍ PRO OSOBNÍ VOZIDLA

Osobní vozidla

Odhalení černých jízd, evidence úbytku paliva, elektronická kniha jízd... 100% kontrola vašeho vozového parku

Zjednodušená administrativa při služebních cestách

Při rozdělování úkolů a plánování služebních cest zaměstnanců vznikají složité situace. Často si klademe otázky: Bylo vozidlo zaslané na zásah opravdu nejblíž danému zákazníkovi? Byla práce přidělena zaměstnanci který ji měl možnost časově zvládnout? Byla zadaný úkol úspěšně splněn? Se systémem satelitního sledování GPS Monitoring jsou tyto otázky minulostí. Pryč je doba desítek telefonátů mezi středisky a zaměstnanci, spousty zbytečně ujetých kilometrů a zmatků v plánování.

Využijte flexibilního řešení GPS Monitoringu a získejte rychlý a snadný přehled přímo v aplikaci.

Zadání úkolů v kanceláři

Všichni zaměstnanci jsou sledováni na mapě a úkoly jsou jim průběžně přidělovány. Zaměstnanec bude o novém úkolu uvědoměn aplikací ve smartphonu. Kancelář má tak aktualizované informace o všech úkolech a o jejich plnění zaměstnanci.

Administrativní pracovník může také vytvořit formuláře, které vyplní zaměstnanec v průběhu nebo při splnění úkolu. Lze také vytvořit nejoptimálnější trasy pro plnění úkolu. Tímto postupem dochází ke snížení přejezdů a ušetří se zaměstnanci čas.

Zvládání úkolů na cestách

Zaměstnanci mají přehled o vlastních úkolech a zároveň o lokací svých kolegů. Systém umožňuje přesměrování úkolů z jednoho zaměstnance na druhého. Celý proces je tedy možné zefektivnit pouhým poklikem myši. Nejčastější případy přesměrování úkolů jsou: porucha vozidla, navýšení hustoty provozu, zdravotní indispozice zaměstnance, časové zpoždění na jiné zakázce atd…

Ke každé zakázce (úkolu) je možné vyplňovat formuláře k tomuto účelu vytvořené kanceláří, přiložit fotky,  podpis zákazníka nebo bližší popis splnění úkolu. Kontrola centrálního dispečinku má 100% přehled o stavu zakázek daného dne. Při zaslání podkladů o ukončení zakázky zaměstnancem lze provést kontrolu ještě dříve než daný zaměstnanec lokalitu zákazníka opustí. Lze tedy identifikovat zda je dokumentace kompletní a případně zaměstnance vyzvat k její doplnění zákazníkem.

Výhody:

  • Šetří čas při rozdělování úkolů
  • Šetří palivo
  • Šetří peníze na účtech za telefon
  • Snižuje reakční dobu na vykonání úkolů
  • Vytváří přehled o úkolech a zaměstnancích
  • Dokumentuje účtovaný čas a zboží prodané zákazníkům
  • Dává všechnu dokuentaci do jednoho systému
  • Vyhýbá se nutnosti kupovat různá GPS zařízení
  • Kompatibilní s počítačem, Macem, Androidem a iOS tablety a smartphony

 Pro satelitní sledování osobních vozidel doporučujeme tyto moduly: