ŘEŠENÍ PRO VOZIDLA TECHNICKÝCH SLUŽEB

Technické služby

Popelářské vozy, sypače, kropící vozy, čistící vozy...

Evidence a správa odklízení sněhu, zametání ulic, městského úklidu atd…

Systém GPS Monitoring eviduje veškeré úkony spojené s technickými službami jednoduše a efektivně. Výkazy pro zákazníka v rámci údržby silnic či odklízecích prací jsou otázkou okamžiku. Chcete vidět, kde je sníh již uklizen a kde ještě na odklizení čeká? Jaká doba je věnována na tuto práci? Chcete obyvatelům města zpřehlednit blokové čištění a informace o tom které části města jsou již uklizeny? Pokud ano, systém GPS Monitoring je určen právě pro Vás.

Systém dokáže řídit, evidovat a vyhodnocovat veškeré činnosti spojené se službami technických služeb. Výstupy Vám umožní mít 100% přehled o prováděné práci a snadno účtovat zákazníkům provedené služby. Zároveň Vám poskytne dostatek podkladů pro optimalizaci vašich operací.

Snadná dokumentace a účtování

Ať už účtujete pracovní hodiny/kilometry nebo potřebujete evidovat vykonanou práci, systém vám vytvoří kompletní přehled (reporting) všech vstupních i výstupní veličin. Systém vnáší přehled do nákladů se solením cest v zimním období. Jeho výstupy definují i délku činnosti posypového zařízení a stanovit průměrnou spotřebu posypového materiálu.

Optimalizované procesy

Pro optimalizaci rychlého provedení práce bez větších přejezdů Vám systém GPS Monitoring pomůže optimálně naplánovat denní práci s příhlédnutím na vaše zdroje a měnícím se podmínkám v průběhu dne.

V dopravě často dochází ke zpožděním. Pro zajištění včasného provedení práce, Vám systém dokáže ukázat, jaké cesty byly odklizené a které ne. Snadno se dá vyhledat a informovat nejbližší volné vozidlo o oblasti které na úklid či odklizení sněhu ještě čeká. Pracovní úkon můžete mít hotový rychle a tím optimalizovat vaše zdroje.

Výhody pro společnost:

  • Optimalizoavné operace
  • Snadné účtování/dokumentace vaší práce
  • Minimalizace administrativní zátěže

Výhody pro zákazníky:

  • Rychlejší a efektivnější správa silnic
  • Potvrzení, že práce byla provedena

Pro sledování vozidel technických služeb doporučujeme tyto moduly: