NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY (FAQ)

Nejčastější otázky

prostě to, co Vás nejvíce zajímá...

Na této stránce budeme zveřejňovat Vaše nejčastější dotazy k problematice sledování zemědělské techniky. Otázky i odpovědi budeme průběžně doplňovat. Základní otázky ve stručném znění uvádíme přímo. Ostatní dotazy naleznete níže v rozbalovacím menu. Stačí vždy pokliknout na danou otázku a odpověď se vzápětí zobrazí. V případě, že zde svoji odpověď nenaleznete, neváhejte nás kontaktovat.

 

 1. Jaká je standardní záruka na GPS jednotky? Záruční doba je 24 měsíců od instalace do vozidla.
 2. Jaké jsou podporované formáty exportu pro knihu jízd a reporty? Systém GPS Monitoringu podporuje export do těchto formátů: xls, xlsx, pdf, cms, xml, csv
 3. Jaká jsou omezení v přístupu k datům či k vozidlu? Systém GPS Monitoringu neomezuje počty přístupů k online datům. Záleží jen na Vás, kdo a kam bude mít přístup, jaká bude mít přístupová práva nebo zda přístup budete chtít časově omezit. Omezení není nastaveno ani na přístup přes mobilní zařízení či tablety.
 4. Jak jsou nastaveny intervaly přenosu dat mezi GPS ve vozidle a serverem? Standardně se data přenáší v intervalu 30 vteřin nebo při změně směru jízdy přesahující nastavené stupně. Nejnižší možná prodleva mezi online sledováním a skutečnou polohou je 10 vteřin.
 5. Je cena za službu GPS Monitoringu konečná? Je k dispozici kalkulátor ceny? Ceny za všechny tarify jsou konečné. Zákazníkovi je vždy fakturována pouze cena za dané období. Do 5 vozidel je fakturace kvartální dopředu. Od 5 vozidel je možno nastavit fakturaci individuálně. Žádné vícenáklady (sms, emailový report, přidání oblasti, přidání uživatele, nahrání dat tankovacích karet atd..) u nás nečekejte. Prostě hrajeme fér…

 

Využívám tarif "Česká republika" uvidím pohyb techniky v zahraničí?

Odeslání dat z GPS zařízení probíhá pomocí datového připojení na sim kartě. Z toho vyplývá, že online pohyb vozidla uvidíte kdykoliv, kdy bude vozidlo ještě na území pokryté českým mobilním operátorem.

V okamžiku, kdy se vozidlo nachází v zahraničí mimo českou síť GSM, přestane jednotka vysílat data na centrální server a vozidlo již nelze online sledovat. Informace o poloze a rychlosti vozidla ale nadále sbírá a ukládá je do vnitřní paměti. Po návratu do ČR jsou poté data hromadně odeslána na server a zobrazí se v systému GPS Monitoringu.

Doba zápisu a množství dat je rozdílné podle typu instalovaného sledovacího zařízení GPS. Z praxe vyplývá, že interval zápisu do knihy jízd je cca 3 – 6 dnů pobytu vozidla v zahraničí (záleží na počtu najetých kilometrů). Při zaplnění paměti GPS jednotky začíná tato jednotka přemazávat nejstarší data novými. Za této situace jsou původní informace o poloze a chování vozidla natrvalo ztracené.

V případě, že Vaše vozidla jezdí do zahraničí častěji, doporučujeme pořídit tarif „ČR + Evropská unie“.

K firemnímu vozidlu je přidělono více řidičů. Mohu monitorovat každého zaměstnance odděleně?

Ano. Systém s touto alternativou samozřejmě počítá. Je možné zvolit několik způsobů sledování provozu vozidla.

 1. ověření řidiče přes DALLAS čtečku a klíč
 2. ověření řidiče přes RFID čtečku a klíč
 3. ověření řidiče přes SECURE Card

Při instalaci z jedné variant je možné vyhodnotit každého řidiče zvlášť. Určit počet jízd, spotřebu, lokalizovat oblasti atd…

Vozidlo je možné dovybavit omezujícím relé, které zajistí, že pokud se řidič neidentifikuje – vozidlo nenastartuje.

Ve firmě používáme palivové tankovací karty. Lze provést import dat v elektronické podobě nebo se musí data zadat ručně?

Systém GPS Monitoringu je nastaven na automatické načítání dat z tankovacích karet. Stačí pouze zadat zdroj a o vše ostatní se již postará systém sám. V současné době jsou podporovány palivové karty od společností:

 1. OMV
 2. CCS
 3. Benzina
 4. Slovnaft
 5. Shell
 6. IDS
 7. Eurooil
 8. Q8

Výčet společností samozřejmě není kompletní. Pokud Váš poskytovatel platebních karet umožňuje výstup dat ve formátu xml či csv určitě dokážeme importovat do systému i tyto data.

Jaká je výše slevy na pojistném v případě osazení vozidla GPS sledovací jednotkou?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď možná. Nabídka pojišťoven v České republice se liší co do výše slevy (bonusu) tak i do výše plnění (spoluúčasti). Dalším prvkem, který hraje roli pro stanovení slevy na pojistném, je zda se jedná o vozidlo speciální, taxislužby či kategorie N1.

Všeobecně se dá říci, že největší sleva je poskytována na havarijní pojištění. Výše slevy se pohybuje od 5% – 25% v závislosti na zvolené pojišťovně. Ve většině případů pokrývá sleva na havarijním pojištění kompletní náklady spojené s provozem satelitního monitoringu.

Sleva na povinném ručení již není v tak vysoké výši. V kombinaci se zámkem řadící páky lze docílit v průměru 5% slevy z konečné ceny pojistného.

Jaká je doba návratnosti investice při pořízení GPS Monitoringu?

Doba návratnosti Vámi provedené investice je v přímé úměře využití vozidla. Základní úspory vyplývají z ušetření pohonných hmot, odhalení černých či soukromých jízd a hlavním aspektem je kontrola využití pracovní doby zaměstnanců. Z posledních statistik prováděných v letech 2010 až 2014 vychází návratnost investice následovně:

 1. osobní automobily (referenční vozy): doba návratnosti 10 – 14 měsíců
 2. nákladní automobily a autobusy: doba návratnosti 8 -12 měsíců
 3. stavební a zemědělské stroje: doba návratnosti 6 – 10 měsíců

U referenčních vozů byly kalkulovány největší úspory v oblasti černých jízd a vykazování soukromých jízd za jízdy služební.

U nákladních vozidel a autobusů byly kalkulovány úspory díky kontrole dodržování stanovených tras a plnému využití doby jízdy (AETRu). A jsme v Čecháh takže samozřejmě „odklonění nafty“ jinam než do firemní nádrže.

U stavebních a zemědělských strojů je návratnost nejrychlejší. Základní úspory jsou nejen na „odkloněné naftě“ ale hlavní úsporou je správné vykazování práce doprovodných zařízení (většinou hydrauliky) pro koncové zákazníky. V průměru bylo vykázáno o více než 1,5 hodiny denně méně práce zařízení oproti reálnému stavu. Tyto hodiny samozřejmě poté chybí ve fakturaci…

Je možné v monitorovacím systému vést evidenci vícenákladů na provoz vozidel?

Ano, systém umí evidovat i náklady neobsažené ve výpisu palivových karet. Ručně lze zadat jakýkoliv nákladový doklad a přiřadit je k vozidlu. Reportovací nástroj jej poté přepočítá na 1 km a ve výsledku zákazník obdrží přesnou hodnotu kolik ho v nákladech na 1 km dané vozidlo stojí. Lze porovnat i vícenáklady mezi vozidly. Tato procedura slouží k odhalení neefektivních zaměstnaců či zaměstnance, kteří hrají malou domů….

„Zadat ručně“ to je předpotopní… běžná to reakce zákazníků. Jak ale vyřešit situaci když tankovací kartu nelze použít a zaměstnanci disponují pouze vytištěným dokladem?

Když zašlete podmět s řešením, budeme jenom rádi….

Poskytuje systém informace o časových intervalech STK a servisu?

Tyto funkcionality považujeme za samozřejmé. Systém Vám podá informaci o blížícím se termínu STK, pravidelném servisu a samozřejmě i o ostatních plánovaných akcích.

Systém vychází z jednoduchého modelu. Událost, kterou zadáte do systému, můžete provázat na stav ujetých kilometrů, odpracovaných motohodin nebo na časovou osu. Víte tedy přesně kdy Vás čeká výměna oleje ale i kdy budete muset vyměnit lékárničku.

Počet událostí či povinností vztahující se k danému vozidlu je jen na vás. Událost může být jednorázová či periodicky se opakující. Flexibilita systému je opravdu vysoká a pro evidence těchto výkonů dané platí dvojnásob.

Na centrálním dispečinku pracuje více zaměstnanců. Potřeba firmy je rozdělit firemní vozy mezi jednotlivé dispečery tak aby každý mohl spravovat jen jeho přidělenou flotilu.

Každému zaměstnanci lze vytvořit samostatné přihlašovací údaje. Dále již záleží jen na Vás kolik vozidel a řidičů k danému dispečerovi přidělíte.

Zaměstnanci poté pracují a vidí pouze vozidla která náleží do jejich flotily. V nastavení je široká nabídka kombinací jak danému zaměstnanci zpřístupnit nebo zakázat dané funkcionality.

Běžnou praxí je, že hlavní dispečer vidí na všechny vozidla. Může reportovat jejich výsledky, má právo nahrávat data z tankovacích karet, stanovovat povolené oblasti a vytvářet přístupy zákazníkům pro kontrolu lokace daného nákladu. Ostatní dispečeři mohou přidělovat vozům řidiče, stanovovat trasy a provádět jejich optimalizaci.

Majitel firmy provádí reporting pro fakturaci a kontroly vytíženosti vozidel. Jeho přístupová práva jsou nadstavbou nad všemi podřízenými. Mzdová účetní použije výkaz přejezdu hranic pro výpočet odměn řidičů atd…

S optimálním nastavením Vám samozřejmě pomůžeme a díky zkušenostem z praxe doporučíme ideální řešení.