Modul REPORTY

MODUL REPORTY

popis modulu systému GPS

Modul Reporty

Image_002

Jak vytvořit report

V menu otevřete modul Reporty:

 1. vyberte požadovaný typ reportu,

 2. vyberte období,

 3. vyberte vozidla,

 4. klikněte na Vytvořit report.

Pokud kliknete na jedno z předdefinovaných období (dnes, včera, tento týden apod.) v rychlé nabídce, See Mee provede volbu období za vás.

GPS monitoring - vytvoření reportu

  •   V denním reportu jeden řádek vždy odpovídá jednomu dni.

   Denní report zobrazuje začátek a konec pracovního dne vozidla, jeho trasu a ujetou vzdálenost, spotřebu paliva, celkový čas strávený v pohybu i při státní a jeho maximální a průměrnou rychlost.

  •   V týdenním reportu jeden řádek odpovídá jednomu týdnu.

   Informace jsou k dispozici každý den kalendářního týdne a umožní porovnat pracovní vytížení jednotlivých vozidel a jejich odjetý čas v jednotlivých dnech v daném týdnu.

  •   V periodickém reportu jeden řádek vždy odpovídá jednomu libovolnému zvolenému období.

   Report zobrazuje celkovou ujetou vzdálenost a celkový čas, průměrnou rychlost, začátek a konec pracovních dní pro každé vozidlo v daném zvoleném časovém období.

Tento report umožňuje jednoduše a rychle získat všeobecný přehled a porovnání pracovního vytížení jednotlivých vozidel za dané období.

  •   Report chodu motoru

   Tento report poskytuje přehled o činnosti motoru  a ujeté vzdálenosti.

   Zobrazuje:

   • dobu jízdy – dobu, kdy motor byl v chodu a vozidlo se pohybovalo,

   • dobu stání – dobu, kdy motor běžel, ale vozidlo se nepohybovalo,

   • dobu stání v % – procentuální podíl doby stání z celkové doby chodu motoru,

   • vypnutý motor – dobu, kdy byl motor vypnutý.

  •   Palivový report

   Report poskytuje údaje o čerpání paliva: datum a čas tankování, místo, hladinu paliva v nádrži před natankováním i  po něm a množství dočerpaného paliva. Také pomáhá zjistit možné krádeže paliva – pokud množství paliva v nádrži klesá podezřele rychle. Tento report je určený jen pro vozidla s nainstalovanou palivovou sondou.

  •   Report oblastí

   Pokud uživatelé označí místa cílových stanic (vlastní oblasti) na mapě, je možno získat informace o tom, jak často byla tato místa navštěvována jednotlivými vozidly – kolikrát dané místo navštívila, kolik času tam strávila celkem a kolik času tam tráví v průměru.

Tento report může být užitečný při vytváření statistik návštěv konkrétního typu míst – například staveb nebo servisních středisek, a při porovnávaní získaných údajů.

 •   Report typu jízd

  Pokud uživatelé ve svých Knihách jízd používají předdefinované typy jízd, report umožní získat rychlý přehled o trvání a délce různých typů jízd.

  •   Manager report

   Report je určený pro řídící pracovníky. V případě, že si uživatel vymaže jízdy z Knihy jízd (jízda se nedá vymazat v Jízdách), vedoucí pracovník pomocí tohoto reportu okamžitě zjistí rozdíl v kilometrech.

  •   Report spotřeby paliva

   Report na základě ujetých kilometrů, začátečního a konečného stavu paliva v nádrži a z údajů modulu Náklady (tankování paliva) vypočítá přesnou spotřebu paliva vozidla. V tomto reportu uživatel zjistí rozdíl mezi skutečnou spotřebou a spotřebou vypočítanou na základě zadané spotřeby paliva uvedené v technickém průkazu vozidla (tento údaj se zadá v Natavení vozidel).

Další reporty:

  • Report nejčastějších jízd

  • Report hromadných oblastí

  • Report pracovní doby

  • Report návštěv zákazníků aj.

Užitečné rady

 • Všechny reporty je možno uspořádat podle různých kritérií. Umístění kurzoru na záhlaví prvního sloupce zobrazí šípku rolovacího menu, ve kterém najdete možnost třídění podle tohoto pole. Kliknutím na filtr se celý report převrátí. Například denní report je obyčejně seřazený podle vozidla a potom  podle zvoleného data, ale můžete pořadí vyměnit.

 • Dvojklik na řádek v denním reportu, palivovém reportu nebo v reportu chodu motoru otevře daný den na mapě.

 • Dvojklik na hodnotu v řádku v týdenním reportu otevře daný týden v záznamu jízd.

 • Dvojklik na řádek v reportu cílových stanic otevře náhled daného místa.

 • Aktivovat nastavení automatické odesílání reportů na zvolenou emailovou adresu můžete v nabídce Nastavení SeeMe / Reporty

Stáhnout manuál v PDF

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: