Modul CARGO

MODUL CARGO

popis modulu systému GPS

Modul CARGO

Image_003

Modul Cargo slouží především ke sledování polohy přepravovaných zásilek, ať se jedná o lodní kontejnery nebo menší zásilky, které nejsou vybavené samostatným GPS zařízením. Díky tomuto modulu má kontrolu nad svým produktem nejen přepravní společnost, dopravci, klienti, ale i jejich koncoví zákazníci.

Jak funguje CARGO

Řídicí pracovník může dle modulu Cargo vytvořit zásilku a přiřadit ji ke konkrétnímu vozidlu. Vytvořená zásilka se pohybuje po mapě spolu s autem až do momentu, kdy ji řidič vyloží a odevzdá. Na mapě vidíte všechny svoje zásilky současně, ať už ty v pohybu, nebo ty, které byly již odevzdané. Řidič oznámí vyložení zásilky na místě určení. Zásilka zůstává stát na mapě. Vozidlo se dále pohybuje bez zásilky.

Řidič může oznámit vykládku nebo nakládku třemi způsoby: telefonicky, přes GARMIN navigaci nebo pomocí mobilní aplikaci SeeMe Mobile přes svůj smartphone.

GPS monitoring vytvoření zásilky, její řešení a odevzdání

Postup vytvoření zásilky

 • Klik – vytvořit NEW.

 • Vlevo v dolní části obrazovky se otevře nová zásilka.

 • Zásilka – pojmenujte zásilku.

 • Klient – vyplňte jméno zákazníka.

 • Stav – volný (zásilku není možné ještě přiřadit k vozidlu).

 • Stav – na cestě (zásilka se dá přiřadit k vozidlu).

 • Poloha – pokud je stav volný, zadejte adresu.

 • Poloha – pokud je stav na cestě, přiřaďte vozidlo.

 • Vozidlo – zadejte vozidlo, které zásilku odveze.

 • Poznámka.

 • Uložit.

GPS navigace detailní vytvoření zásilky

Nakládka nebo vykládka zásilky přes GARMIN

Řidič pomocí navigace GARMIN ve vozidle dokáže odeslat do modulu Cargo zprávu o vykládce nebo o nakládce zásilky. Umí přidat mezi zásilky novou, která nebyla v systému ještě zaevidovaná.

Zpráva o nakládce z GARMIN: PICK*číslo zásilky*firma, např.: PICK*test007*Dominátor

Zpráva o vykládce z GARMIN: DROP*číslo zásilky*firma, např.: DROP*RM1975*AGRO

Dispečer/ řídicí pracovník za chvíli uvidí v modulu Cargo v aplikaci SeeMe novou nakládku nebo vykládku zásilky. Celý proces a všechny zásilky má pod kontrolou.

GPS navigace přes GARMIN systém, sledování zásilky od jejího převzetí do jejího předání

Nakládka nebo vykládka zásilky přes SeeMe Mobile

Informace o možnosti nakládky nebo vykládky přes smartphone najdete v manuály SeeMe Mobile.

Stáhnout manuál v PDF

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: