Modul UDÁLOSTI

MODUL UDÁLOSTI

popis modulu systému GPS

Modul UDÁLOSTI

Image_002

Modul UDÁLOSTI zaznamenává všechny události vozidla nastavené v Nastavení SeeMe / Události. Vozidla s událostí jsou na mapě zvýrazněna červenou barvou a v modulu Události jsou zapsána v seznamu. Seznam událostí zobrazuje název vozidla, typ a čas vzniklé události.

GPS monitoring nastavení událostí

Typy událostí

  • Vstup do oblasti – vytvořené v Modulu OBLASTI

  • Výstup z oblasti – vytvořené v Modulu OBLASTI

  • Pohyb bez zapnutého zapalování – v případě krádeže nebo odtažení vozidla

  • Zapnutí přídavného alarmu ve vozidle

  • Pokles napětí autobaterie

  • Čas zastavení a stání

  • Překročení nastavené povolené rychlosti vozidla

  • Sledování různých vstupů a výstupů vozidla

  • Zapnutí a vypnutí majáku

  • Práce hydraulické ruky

  • Ostatní nadstavby vozidla

  • Pokles signálu GSM

  • Pokles signálu GPS

  • Pokles hladiny paliva – v případě krádeže

  • SOS tlačítko

  • Crash senzor – v případě nehody aj.

Jak to funguje

Uživatel vytvoří pravidlo v Nastavení SeeMe / Události. Jakmile je pravidlo uloženo a aktivováno, SeeMe začne analyzovat přicházející data z vozidla.

Pokud SeeMe v přicházejících datech identifikuje část informace, která se shoduje s definicí pravidel, bude nazvaná událostí a nastane následující:

 • Automaticky budou odeslány všechny nastavené notifikace.
 • Událost bude přidaná do seznamu událostí v modulu Události.

Notifikace události

 • Upozornění SeeMe – okénko v aplikaci SeeMe

 • Zvukový signál SeeMe – v aplikaci SeeMeImage_004

 • Email – odeslaný na zadanou adresu

 • SMS – odeslaná na zadané mobilní číslo

 • Poslat Alarm – odeslání události na pult centrální ochrany

Stáhnout manuál v PDF

Kontaktní formulář: