Modul MOBILEYE

MODUL MOBILEYE

popis modulu systému GPS

Modul MOBILEYE

Image_004

Modul je určený pro zákazníky, kteří mají ve vozidle nainstalované zařízení Mobileye. Výhody používání zařízení:

  • předcházení dopravním nehodám,

  • zlepšování návyků řidiče,

  • zachraňování životů a předcházení zraněním,Image_005

  • snižování nákladů spojených s likvidací nehody,

  • vyhodnocování a trénink řidičů se zaměřením pro cit polohy vozidla v jízdním pruhu s ohledem na ostatní vozidla a chodce.

Základní funkce zařízení Mobileye

  • HMW – Headway Monitoring and Warning

  • LDW – Lane Departure Warning

  • PCW – Pedestrian Collision Warning ( bicykle detection including )

  • FCW – Forward Collision Warning

HMW – Headway Monitoring and Warning

Napomáhá řidičům dodržovat bezpečnostní vzdálenost od jiného vozidla. Funkce sledování poskytuje řidiči jak číselné, tak i barevné rozlišení časového odstupu od vozidla jedoucího před ním. Tato funkce akusticky upozorní řidiče na velmi malý, až kritický odstup. Zvyšuje se tak bezpečnost jízdy. Současně se snižuje riziko, že se řidič stane účastníkem dopravní nehody.

LDW – Lane Departure Warning

Funkce LDW zařízení Mobileye upozorňuje řidiče (zvukem i obrazem) na situaci, že neúmyslně opustil jízdní pruh. Zařízení snímá vzdálenost kol vozidla od dělicích čar vozovky po obou stranách a zvuková výstraha zazní 0,55 sekundy před přejetím čáry.

PCW – Pedestrian Collision Warning ( bicykle detection including )

Zařízení upozorňuje (zvukem i obrazem) na možné střetnutí s chodcem nebo s cyklistou. Funkce PCW upozorní řidiče až 2 sekundy před předpokládanou srážkou. Tento čas stačí řidiči, aby zareagoval a zabránil srážce, která ve většině případů končí smrtí chodce nebo cyklisty.

FCW – Forward Collision Warning

Zařízení upozorňuje řidiče na možnou kolizi s vozidlem před ním, přičemž počítá čas kolize vozidla na základě vzdálenosti a relativní rychlosti mezi dvěma vozidly. Funkce FCW upozorní řidiče (zvukem a obrazem) až 2,7 sekundy před přepokládanou srážkou. Dává tak dostatek času řidiči, aby zareagoval.

Integrace zařízení Mobileye s GPS zařízením ve vozidle

Zabudování obou zařízení dokáže přenášet údaje ze zařízení Mobileye do aplikace SeeMe.

V aplikaci si můžete vygenerovat report i s grafem o počtu jednotlivých upozornění. Na základě ujeté vzdálenosti vozidla za jeden den aplikace vypočítá i předpoklad počtu upozornění na 100 km jízdy. Události z jednotlivých vozidel porovnává s počtem událostí všech vozidel.

Získáte tak jasný přehled o návycích jednotlivých řidičů, snížíte náklady spojené s nehodovou událostí a možná někomu i zachráníte život.

GPS monitoring kontrola chování řidičů na cestách, zabránění autonehodě,

Pro více informací týkajících se modulu SeeMe MOBILEYE kontaktujte svého
obchodního zástupce společnosti AgroZETA servis s.r.o.

Stáhnout manuál v PDF

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: