Modul ZÁKAZNÍCI

MODUL ZÁKAZNÍCI

popis modulu systému GPS

Modul ZÁKAZNÍCI

Modul Zákazníci

Image_002

Modul nabízí evidenci zákazníků. Každého zákazníka uvidíte na mapě a budete moci vytvořit úlohu pro řidiče.

Prvním krokem pro fungování tohoto modulu je import požadovaných dat a současně je možný i import zákazníků. Podívejte se na Nastavení SeeMe / Zákazníci.

Pro zobrazení zákazníka na mapě postupujte takto:

  • Postavte  se na řádek zákazníka a

   klikněte.

  • Klikněte Otevřít. 

   Otevře se okno s importovanými údaji zákazníka, které můžete upravovat  v

   záložce Poloha.

  • Klikněte na lupu vedle adres.

GPS monitoring - zobrazení klienta na mapě

                                     Aplikace nabídne adresu ve správném tvaru. Po výběru adresy se automaticky vykoná proces získání polohy.

  • Klikněte Uložit vpravo dole.

   Zákazník se zobrazí na mapě podle přesně získané polohy.

  • Kliknutím na ikonu kladívka u jména zákazníka budete moci okamžitě odeslat svému podřízenému úkol, který má u vybraného zákazníka vyřešit. Pro tento účel musí být aktivní modul ÚLOHY.

GPS monitoring přiřazení úlohy pracovníkovi pro vybraného klienta

Pod seznamem zákazníků se nachází lišta s dodatečnými funkcemi. Kliknutím na pravé tlačítko na liště (vedle počtu zákazníků) se otevře nové okno s možnostmi Exportu do Excelu a Exportu do Oblastí.

GPS monitoring doplňující funkce pro přiřazení úkolu

Postup:

 • Vyberte si a klikněte na zákazníka, kterého chcete vytvořit v modulu Oblasti.

 • Zvolte Export do Oblastí.

  Otevře se vám okno k vyplnění údajů.

 • Na řádku Menu zvolte z výběru položku Zákazník.

 • Na řádku Název skupiny můžete zvolit libovolný název.

 • Na řádku Popis můžete zvolit libovolný popis.

 • Zvolte barvu oblasti a rádius oblasti od středu polohy zákazníka v metrech.

 • Políčko Adresa doporučujeme zaškrtnout jen v případě, že chcete, aby se název adresy zobrazoval v Knize jízd.

 • Potvrďte Export do Oblastí.

GPS navigace - postup zadání klienta do databáze

Po úspěšném importu najdete v modulu Oblasti nově vytvořenou oblast pod jménem zákazníka.

GPS monitoring - vytvořená oblast

Stáhnout manuál v PDF

Kontaktní formulář: