Modul OBLASTI

MODUL OBLASTI

popis modulu systému GPS

Modul Oblasti

Image_003

Možnosti vytvoření oblasti

Jsou čtyři možnosti, jak vytvořit oblast:

  • bodem, který zvětšíte na kruh zadáním délky poloměru,

  • polygonem tvaru různých mnohoúhelníků, které můžete vytvořit zadáním jejich rohů,

  • čárou, kterou si sami na mapě nakreslíte,

  • přímo přes Plánovač tras.

Vytvoření oblasti

V modulu Oblasti se v levém horním rohu obrazovky nacházejí tlačítka Přidat polygon, Přidat čáru a Přidat kruh. Kliknutím na jedno z nich můžete začít vytvářet svoji oblast na mapě. Pokud jste zadali Přidat polygon, je potřeba definovat její ohraničení, pokud jste vybrali Přidat kruh, definujte jeho střed a rádius. Pokud jste si zvolili Přidat čáru, definujte rádius. Vybranou oblast můžete kdykoliv upravovat kliknutím na tlačítko Info v levém dolním rohu obrazovky.

GPS vytváření oblastí, polygon, čára, kruh

Uložení oblasti

Po určení konečného tvaru můžete oblast uložit a přidat k ní další potřebné parametry. Kliknutím na označenou oblast se otevře okno, ve kterém můžete zadat následující parametry oblasti:

  • název,

  • barvu (předvolená modrá),

  • skupinu,

  • popis,

  • PSČ (zadá se automaticky),

  • zadá adresu do knihy jízd.

Zadat adresu do Knihy jízd je nutno upřesnit. Pokud označíte Zadat adresu do Knihy jízd, vždy když vozidlo zastaví v označené oblasti, adresa v Knize jízd se změní na název místa. To platí i pro adresu v záznamu vozidel na mapě i pro vyznačené trasy. Pokud funkci Zadat adresu do Knihy jízd neoznačíte, označená oblast zůstane na mapě a můžete ji použít později.

Soukromá zóna

Pokud si nepřejete, aby vaše vozidlo bylo vidět na mapě v čase, kdy se s ním nacházíte na místě, které je pro vás citlivé, můžete si v Nastavení SeeMe / Lidé nastavit vytvoření oblasti jako soukromou zónu.

Vozidlo v tomto čase zmizí z mapy a neuvidíte ani jeho adresu. Samozřejmě po opuštění soukromé zóny se zpětně nahrají do aplikace všechny údaje, takže je neztratíte.

GPS nonitoring, vytvoření soukromé oblasti

 

Stáhnout manuál v PDF

Kontaktní formulář: