Modul ÚLOHY

MODUL ÚLOHY

popis modulu systému GPS

Modul ÚLOHY

Image_002

Modul Úlohy slouží k vytváření požadovaných úloh i pro ostatní uživatele, např. pro kolegy, podřízené a jiné partnery. Největší využití modulu Úlohy je ve spojitosti s aplikací SeeMe Mobile Úlohy, dokonale však pracuje i samostatně na PC uživatelů v rámci organizace.

Jak fungují Úlohy

Řídící pracovník, manager, zodpovědná osoba umí v modulu Úlohy vytvořit jakoukoliv úlohu, kterou umí přiřadit ke správnému uživateli a odeslat mu ji. Uživatel umí úlohu přijmout, upravit a odmítnout. Stav procesu úlohy vidí řídící pracovník přímo v aplikaci SeeMe. Velkou výhodou modulu je možnost vytvořit úlohu spolu s předpřipraveným formulářem, který je nutno vyplnit. Postup, jak vytvořit formulář, najdete v manuálu SeeMe Nastavení / Formuláře úloh.

Postup vytvoření nové úlohy:

  • Klikněte na Přidat novou úlohu
  • Vyplňte Název úlohy
  • Vyplňte Zákazník (pokud se úloha netýká zákazníka, toto pole nemusíte vyplňovat)
  • Pokud jste vybrali zákazníka (z modulu Zákazníci) aplikace sama vyplní jeho adresu
  • Zadejte Datum splatnosti úlohy a její dobu Trvání (není povinné)
  • Popis – libovolný text
  • Řidič – resp. uživatel, kterému je úloha určená (záznam Nastavení SeeMe / Lidé)
  • Stav – zadejte Provést
  • Druh – tady můžete k úloze připojit formulář (Nastavení SeeMe / Formuláře úloh ) – Přidat
  • Uložit

GPS monitoring - vytvoření úlohy

Obsah (naplnění) Úlohy

Image_004

Úloha – všechny základní údaje o úloze

Záznam činnosti – údaje o činnostech, zprávách k úlohám, časech stavu úlohy

Fotografie – zobrazuje fotografie, které byly odeslány s úlohou ze smartphonu přes službu SeeMe Mobile

Zákazník – na importované údaje z modulu Zákazníci

Formulář – příklad empea test, formulář určený k vyplnění

Úloha přiřazená konkrétnímu uživateli se zobrazí v levé spodní části obrazovky. Nachází se mezi Naplánovanými úlohami.

Pokud při vytváření úlohy nebyl přiřazený uživatel, úloha se zobrazí v levé horní části obrazovky mezi Nenaplánovanými úlohami. Takovou úlohu můžete přiřadit uživateli později dvěma způsoby:

1. Otevřete úlohu a doplňte Řidiče (uživatele).

2. Přesuňte myší úlohu ke jménu uživatele (dole mezi Naplánované úlohy)

Vytvořená úloha se zobrazí na mapě na adrese zadaného zákazníka:

GPS monitoring - zobrazení vytvořené úlohy na mapě

Odeslanou úlohu vidí okamžitě přidělený uživatel. Ten ji může přijmout, začít s ní pracovat nebo ji může odmítnout. Řídící pracovník vidí stav úlohy v aplikaci. Uživatel může odmítnutí úlohy písemně zdůvodnit.

Zobrazení stavu úloh

GPS monitoring - zobrazení stavu úlohy

Modrá – úloha probíhá, Zelená – úloha je ukončena, Červená – úloha byla odmítnuta

Všechny úlohy jsou po celou dobu uloženy v SeeMe, jsou archivovány a můžete se k nim kdykoliv vrátit.

Jiné příklady vytvoření nové úlohy s formulářem

GPS monitoring - vytvoření různých úloh


Stáhnout manuál v PDF

 Kontaktní formulář: