MOBILNÍ APLIKACE

MOBILNÍ APLIKACE

nastavení a práce s mobilní aplikací systému GPS

Mobilní aplikace, přihlášení, nastavení

SeeMe MOBILE

Pokud je práce prováděna mimo kancelář a je  důležité vědět, kde se nachází zaměstnanec a ne jen jeho vozidlo, pokud ho chcete řídit a zasílat mu úkoly,  je nejvhodnějším řešením mobilní aplikace SeeMe MOBILE.

SeeMe Mobile pracuje samostatně a dá se využívat i bez webové aplikace SeeMe. Některé její moduly jsou však přímo vázány na moduly SeeMe. Spojením SeeMe a SeeMe Mobile získáte velmi silný nástroj na řízení a kontrolu vozidel, zaměstnanců a samozřejmě financí.  Největší výhody jsou v:

  • efektivnějším využití pracovního času,

  • šetření finančních nákladů,

  • šetření životního prostředí,

  • transparentním pracovním prostředí,GPS monitoring SeeMe Mobile

  • ZADARMO pro Android a iOS.

  • SeeMe Mobile monitoruje pohyb zaměstnance, jeho polohu a trasy pohybu, a proto ho budete vidět i s vozidlem na webové aplikaci SeeMe!

Obsah SeeMe Mobile

 • Nastavení

 • Vozidla

 • Smartphone

 • Oblasti

 • Zákazníci

 • Cargo

 • Úlohy

SeeMe Mobile Nastavení

Prihlášení

Přihlašovací jméno a heslo je totožné s přihlašovacími údaji do webové aplikace SeeMe.

V případě, že ještě nemáte vytvořeno přihlašovací jméno a heslo, můžete si ho vytvořit registrací přímo v mobilní aplikaci.

GPS monitoring SeeMe Mobile přihlášení GPS monitoring SeeMe Mobile přihlášení

 

V Nastaveních si můžete změnit volbu jazyka nebo nastavit nové heslo.

GPS monitoring SeeMe Mobile přihlášení, nastavení jazyka, hesla

Modul Vozidla - mobilní aplikace

Modul je volně přístupný pro všechny uživatele aplikace SeeMe. Pomocí mobilního modulu vidíte stav a polohu všech svých vozidel. Máte možnost zobrazit na mapě všechna vozidla nebo  jen ta, které vás zajímají. Po zobrazení informace o vozidle můžete vidět přesnou polohu vozidla na mapě nebo si necháte zobrazit trasy vozidla v daném či předchozím dnu.

Záznam vozidel

Zobrazení na mapě

GPS monitoring SeeMe Mobile nastavení vozidlaZobrazuje záznam všech vozidel, ke kterým má uživatel oprávnění GPS monitoring SeeMe Mobile - pohyb na mapěZobrazí na jedné obrazovce všechna vozidla současně.

Zobrazení vybraného vozidla

Zobrazení v soukromé zóně

GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení vybraného vozidlaVytvoříte kliknutím na požadované vozidlo. GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení vybraného vozidlaV případě, že se vozidlo nachází v soukromé zóně/oblasti, na mapě ani ve webové aplikaci se nezobrazí..

Zobraz polohu

Zobraz trasu

GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení polohyKliknutím na toto tlačítko se vozidlo zobrazí na google mapě. GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení trasyTouto volbou si můžete otevřít a zobrazit trasu vozidla v daném či předchozím dnu.

Zobrazení vybrané trasy

Výběr mapových podkladů

GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení vybrané trasyZobrazí se všechny trasy na základě předchozí volby. GPS monitoring SeeMe Mobile volba kriterií pro mapyKliknutím na ikonu Image_023 se otevře výběr.

Mobilní aplikace - Smartphony, sledování mobilního telefonu

Je to ideální řešení sledování polohy zaměstnanců pomocí jejich smartphonu, telefonu nebo tabletu.

Smartphone zaměstnance uvidíte v záznamu mezi vozidly. Jako u vozidel, tak i u smartphonu si  můžete zobrazit pohyb zaměstnance na mapě i trasu jeho pohybu.

Zaevidovat smartphone do systému je skutečně velmi jednoduché. Při prvním přihlášení do mobilní aplikace je možno rozeznat, zda je daný smartphone v SeeMe zaevidovaný, nebo ne. Pokud ne, vyzve uživatele, aby zaregistroval smartphone do systému. Uživatel může nabídku přijmout nebo odmítnout.

Záznam smartphonu

Záznam uživatelů se smartphony se zobrazí spolu s vozidly na jedné obrazovce.

GPS monitoring SeeMe Mobile záznam ve Smartphone

Zobraz polohu a zobraz trasu

Jako v modulu  SeeMe Mobile Vozidla máte možnost v smartphone zobrazit mapu, popř. trasu  za daný nebo předchozí den.

GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení ve Smartphone GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení ve Smartphone GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení ve Smartphone

Street View

GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení ve Smartphone panoramatický pohledStejně jako u aplikace web, tak i v mobilní aplikaci máte možnost prostřednictvím  Google maps s funkcí Street View zobrazit  360stupňový panoramatický pohled na polohu vozidel.

 

Zobrazení smartphonu v SeeMe

Už se nemusíte obávat, zda zaměstnanci plní svoje úlohy. Velmi rychle zjistíte, kde stojí vozidla a kde se zaměstnanci nacházejí. Poloha a pohyb je zaznamenaná i ve web aplikaci SeeMe.

GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení ve Smartphone přehled zaměstnanců

GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení ve Smartphone pohyb aut na mapě

Modul Oblasti + Modul Zákazníci

SeeMe Mobile OblastiGPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení ve Smartphone oblasti

Pomocí modulu umí zaměstnanec smartphonem zachytit jakoukoliv polohu, získat GPS souřadnice, určit rádius oblasti od bodu zaměření a tak vytvořit novou oblast. Po vyplnění požadovaných údajů a jejich uložení se  vytvořená oblast automaticky zapíše v modulu Oblasti v aplikaci SeeMe web.

Takový způsob zabezpečí přesné zadání a vytvoření požadovaných oblastí.

Zobrazení vytvořené oblasti v aplikaci SeeMe

GPS monitoring SeeMe Mobile vytvořená oblast

SeeMe Mobile ZákazníciGPS monitoring SeeMe Mobile přehled zákazníků

Podobným způsobem, jako se vytváří nová oblast pomocí SeeMe Mobile Oblasti, se vytváří i pozice zákazníka. Polohu zákazníka přidáte do web aplikace SeeMe přes modul SeeMe Mobile Oblasti. Nebudete však klikat na tlačítko Přidat oblast, ale na tlačítko Přidat zákazníka.

Takto vytvořený zákazník se objeví na web aplikaci SeeMe v modulu Zákazníci. Ve web aplikaci můžete takto vytvořeného zákazníka editovat a začít pro něho vytvářet úlohu.

GPS monitoring SeeMe Mobile vytvoření nového zákazníka

Zobrazení vytvořeného zákazníka v aplikaci SeeMe

GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení vytvořeného zákazníka

Modul Cargo - mobilní aplikace

GPS monitoring SeeMe Mobile Cargo - vykládka, nakládka

Novou zásilku do modulu Cargo v aplikaci SeeMe můžete zadat i pomocí smartphonu. Kliknutím na ikonu Cargo v SeeMe Mobile Cargo otevřete nové okno. Můžete zadat číslo zásilky manuálně nebo naskenujte  čárový nebo QR kód zásilky.

Kliknutím na tlačítko Nakládka oznámíte SeeMe, že jste naložili zásilku. Ta se automaticky přiřadí k vozidlu a pohybuje se ve web aplikaci současně s vozidlem.

Kliknutím na tlačítko Vykládka zásilku na dané pozici vyložíte. Zásilka zůstává stát bez pohybu na mapě. Vozidlo se bude pohybovat nadále bez zásilky.

Jde o ideální řešení pro všechny donáškové služby, umožníte svým klientům vidět  zásilky na mapě.

Máme pro vás připravený interface, pomocí kterého umístíte mapu s vozidly a zásilkami na svoji webovou stránku.

Zobrazení vytvořené zásilky v aplikaci SeeMe

GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení vytvořené zakázky

Modul Úlohy - mobilní aplikace

Přijímání úloh od nadřízených, vytváření úloh, vyplňování formulářů a dotazníků, vkládání fotografií do úloh, oboustranná online komunikace, to všechno vám nabízí SeeMe Mobile Úlohy.

Jak vytvořit úlohu ve web aplikaci SeeMe, najdete v manuálu modulu SeeMe Úlohy.

Všechny úlohy jsou zobrazovány i archivovány ve web aplikaci SeeMe. Neustále máte své zaměstnance, kolegy a hlavně výkony jejich práce pod kontrolou.

Jak pracovat s úlohami

V seznamu Úloh klikněte na tu, kterou chcete zpracovávat. Jestliže úlohu akceptujete, klikněte na Začít. Pokud ne, můžete ji odmítnout kliknutím na Neúspěšné.

GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení práce s úlohami GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení práce s úlohami GPS monitoring SeeMe Mobile zobrazení práce s úlohami

Po otevření  úlohy rolováním obrazovky z pravé strany doleva, uvidíte všechny údaje o úloze včetně zákazníka, kterého se úloha týká, obsahu úlohy s formulářem na vyplnění aj.

Navigace do cíle - mobilní aplikace

Kliknutím na adresu zákazníka aplikace dokáže navigovat do místa určení plnění úlohy.

GPS monitoring SeeMe Mobile navigace do cíle GPS monitoring SeeMe Mobile navigace do cíle GPS monitoring SeeMe Mobile navigace do cíle

Informace o zákazníkovi

Formulář na vyplnění

Formulář na vyplnění

GPS monitoring SeeMe Mobile informace o zákazníkovi GPS monitoring SeeMe Mobile formulář na vyplnění GPS monitoring SeeMe Mobile formulář na vyplnění

Vložení fotografie k úloze

GPS monitoring SeeMe Mobile vkládání fotografií

Komunikace

GPS monitoring SeeMe Mobile komunikace GPS monitoring SeeMe Mobile komunikace GPS monitoring SeeMe Mobile komunikace

Uložení úlohy a její automatické odeslání do SeeMe

GPS monitoring SeeMe Mobile uložení úlohy a její odeslání GPS monitoring SeeMe Mobil uložení úlohy a její odeslání

Zobrazení úloh ve web aplikaci SeeMe

Všechny údaje odeslané ze smartphone, stav úlohy, komunikace, fotografie, vyplněný formulář se okamžitě po odeslání zobrazí v aplikaci SeeMe.

Z úloh lze velmi jednoduše vyexportovat přehledné reporty  i stáhnout všechny fotografie.

GPS monitoring SeeMe Mobil reporty

Stáhnout manuál v PDF

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: