Modul ZPRÁVY

MODUL ZPRÁVY

popis modulu systému GPS

Modul Zprávy

Image_004

Komunikace i přes GARMIN navigaci

Pomocí modulu dokáže dispečer nebo manažer společnosti odeslat jakoukoliv SMS zprávu nebo může pomocí GARMIN navigace ve vozidle oboustranně komunikovat s řidičem. V SeeMe modulu Zprávy vytvoří dispečer zprávu a odešle ji příjemci nebo přímo do navigace ve vozidle.

Seznam zpráv

V záznamu zpráv je zobrazena následující informace:

 • čas, kdy byla zpráva odeslaná,

 • odesílatel/uživatel SeeMe,

 • směrování zprávy (od SeeMe k vozidlu nebo opačně),

 • jméno nebo číslo příjemce,

 • typ (SMS ne Garmin),

 • obsah zprávy,

 • status zprávy.

GPS monitoring vzhled zpráv

Odesílání zprávy

Aby mohl uživatel odeslat zprávu, musí kliknout na tlačítko Poslat novou zprávu.

Výběr příjemců zprávy

Příjemce je možno vybrat více způsoby. Pro jednoduché zaslání SMS je potřeba do pole příjemce zadat telefonní číslo. Před číslem musí být zadaný volací kód země.

Kliknutím na rolovací menu příjemců se zobrazí následující:

  • Všechna vozidla, která mají nainstalované navigační zařízení Garmin.

  • Všichni příjemci, kteří byli zadaní do adresáře, v sekci Nastavení SeeMe / Lidé.

Zadání adresy pro navigaci

Kliknutím na „Vyberte lokalitu“ se dostane uživatel do modulu dat, kde může vybrat podrobnou polohu na mapě potřebnou pro adresáta.

 • V případě Garmin zprávy dostane přesné koordináty destinace i navigační zařízení. V tomto případě je potřeba jen jedno kliknutí a navigační zařízení začne hlídat nejlepší cestu do určeného cíle a směruje do něho i řidiče.

 • V případě běžné SMS zprávy bude do zprávy přidaná i adresa pozice vybrané na mapě.

Výběr destinace není povinný a Garmin zprávy i SMS budou dobře fungovat i bez toho zařízení.

Zpráva – obsah zprávy

Toto pole je pro samotnou zprávu. Maximální počet znaků (včetně mezer) ve zprávě je 160.

Opětovné zaslání zprávy

Někdy je potřeba opětovně odeslat zprávu, která už odeslaná byla. Kliknutím na tlačítko Znovu poslat se v levém spodním rohu modulu Zpráv znovu otevře okno Poslat zprávu s vyplněnými políčky.

Exportování

Záznam zpráv je možné exportovat do PDF, Excelu a náhledu pro tisk.

Předdefinované GARMIN zprávy

V Nastavení SeeMe / Kategorie je možno si předdefinovat řidičem nejčastěji používané GARMIN zprávy, které se po vytvoření automaticky odešlou do Garmin zařízení. Řidič je může okamžitě používat a nemusí sám psát text.

Z GARMIN na email

Pro komunikaci s řidičem nepotřebuje být dispečer stále u svého počítače. Ke komunikaci může použít i svůj email. Stačí si aktivovat službu Garmin přeposílání zprávy v Nastavení SeeMe / Moje nastavení.

GPS monitoring - přeposílání zpráv GARMIN

Z emailu na GARMIN

Email bude odeslaný z adresy, která je nastavená ve společnosti, a na GARMIN musí být zaslaný přes adresu: (objektid).garmin@mail.seeme.eu.

Pro více informací týkajících se modulu SeeMe kontaktujte svého
obchodního zástupce společnosti AgroZETA servis s.r.o.

Stáhnout manuál v PDF

Kontaktní formulář: