Modul NÁKLADY

MODUL NÁKLADY

popis modulu systému GPS

Modul NÁKLADY

Image_004

Modul umožní uživateli sbírat informace o všech nákladech spojených s vozidly a jejich provozem a vytváří rychlý, systematický a srozumitelný přehled. Pozornost se obzvlášť soustřeďuje na spotřebu paliva, v případě využití účtů při tankování je možno záznamy o aktuální spotřebě ukládat.

GPS monitoring - sledování nákladů vozového parku

Import tankovacích karet

Modul Náklady umožňuje uživatelům používajícím tankovací karty import výstupu pro tankování pomocí tlačítka Import v levém horním rohu obrazovky.

Stejným způsobem dokáže uživatel importovat i výstupy jiných prodejců pohonných hmot, např. SHELL, CCS, OMV, AGIP, Avanti aj.

Pro přidání nákladové položky klikněte na Vytvořit NEW v levém horním rohu obrazovky a vyplňte pole na pravé straně obrazovky:

 • Všeobecné informace:

  • vyberte vozidlo,

  • zadejte čas vystavení účtu,

  • zadejte prodejce produktu nebo služby, např. Shell, OMV,

  • zadejte číslo účtenky/faktury,

  • zadejte jakoukoliv další potřebnou informaci.

 • Informace o zakoupeném produktu nebo službě:

  • typ (např. palivo, podívejte se dále, jak zadávat a upravovat tyto náklady),

  • množství, které je možno pro danou službu nebo produkt kvantitativně specifikovat v jednotkách (např. palivo v litrech, pneumatiky v kusech).

 • Informace o platbách:

  • suma včetně DPH,

  • suma bez DPH (výška a procento DPH se vypočítá automaticky),

  • typ platby (podívejte se, jak upravovat způsoby plateb),

  • políčko na označení soukromých nákladů.

Soukromé náklady jsou náklady, které uhradí zaměstnanec. Tuto nákladovou položku je nutno přidat k firemním účtům, avšak jako taková je potřebná pro získání celkového přehledu. Např. SeeMe umožňuje evidovat účty za palivo, které uhradil zaměstnanec, a neočekává jejich proplacení firmou, ale účtenka samotná je důležitá pro výpočet spotřeby.

Po uložení nákladové položky SeeMe zkontroluje svoji Knihu jízd, ukáže polohu vybraného vozidla v čase vystavení účtu a zobrazí ji na mapě. Takto potvrdí platnost a oprávněnost zadané nákladové položky (např. pokud se vozidlo v čase zaznamenání na účtence pohybovalo po dálnici, existuje oprávněná pochybnost o uplatnění tohoto účtu).

Typy nákladů a způsoby platby

Typy nákladů a plateb může upravovat firemní administrátor tak, že vybere Typy nákladů a Typy platby nákladů v Nastavení SeeMe / Kategorie.

Aby bylo možno vypočítat spotřebu paliva, typ nákladu palivo* není možno měnit, ani nijak upravovat nebo mazat, zůstává pevný.

Některé z možných typů nákladů jsou: náhradní díly, oprava, údržba, umývání, technická prohlídka aj. Možné způsoby platby jsou: hotově, bankový převod, kreditní karta aj.

Samozřejmě je možno do seznamu v obou kategoriích zadat libovolné množství položek.

Report všeobecných nákladů

Pokud byl modul nákladů používán v průběhu delšího období, můžete použít modul REPORTY pro vytvoření strukturovaného přehledu všech nákladů za libovolně vybrané období. Výsledné náklady na kilometr se vypočítají jako celková suma a suma rozdělená mezi jednotlivé typy.

Výpočet spotřeby paliva v modulu nákladů

Abyste mohli uchovávat finanční výkazy spotřeby paliva a výkazy nákladů jednoduše:

 • zadávejte do modulu nákladů všechny nákupy paliva,

 • aspoň jednou zaevidujte (ideálně častěji, nejlépe pravidelně), kolik paliva zůstalo v nádrži v určitém čase.

Když tímto způsobem do systému zadáte údaje o nákladech a poznačili jste si zůstávající množství paliva v nádrži, můžete vytvořit Report spotřeby paliva jen na základě získaných dat, bez nutnosti instalace dalších zařízení.

Takto získáte záznam o průměrné spotřebě paliva u každého vozidla a jeho odchylku od orientační spotřeby paliva zaznamenané v nastavení vozidla podle technického průkazu.

Pro více informací týkajících se modulu SeeMe NÁKLADY kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti AgroZETA servis s.r.o.

Stáhnout manuál v PDF

 V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: