NASTAVENÍ APLIKACE

NASTAVENÍ APLIKACE

popis nastavení aplikace

Nastavení - Moje nastavení

Image_005

Každý uživatel má možnost vybrat si vlastní nastavení:Image_006

 • styl – barva aplikace, modrá nebo světlá sivá,

 • jazyk – volba jazykové mutace aplikace,

 • časové pásmo,

 • emailovou adresu, na kterou budou zaslány automatické reporty,

 • změnu hesla,

 • GARMIN přeposílání zpráv na e-mail,

 • navigaci – zapamatovat si aktivní zobrazení.

Nastavení automatických reportů

Image_007

Pokud si chcete ušetřit práci s každodenním vytvářením a kontrolou reportů, můžete si nastavit jejich automatické zasílání na vybranou emailovou adresu každé ráno.

V Nastavení SeeMe / Reporty klikněte na Vytvořit NEW v levém horním rohu obrazovky. Potom zadejte:

 • typ reportu (denní, týdenní atd. – výběr obsahuje stejné možnosti jako v modulu reportů),

 • interval – zohledňuje období, za které je report vytvářen. Jsou tři možnosti:

  • denní za předcházející den,

  • týdenní za předcházející týden,

  • měsíční za předcházející měsíc.
 • Den odeslání – výběr je závislý na předcházející volbě intervalu:

  • Každý den, pokud je na intervalu report den.

  • Jakýkoliv den v týdnu od pondělí do pátku, pokud je na intervalu report týden.

  • Jakýkoliv den v měsíci, pokud je na intervalu report měsíc.

 • Formát reportu:

  • PDF

  • CSV

  • HTML

Po vytvoření nového automatického reportu vám od SeeMe přijde první report. Zároveň se zobrazí datum odesílání následujícího automatického reportu.

Image_008

Nastavení sloupců reportu

Můžete si zvolit, které hodnoty chcete zobrazit v denním reportu, periodickém reportu a v reportu nadstavby vozidla.

Image_009

Nastavení - Vozidla

Image_010

Po výběru vozidla ze seznamu vozidel můžete zadávat a měnit následující údaje o tomto vozidle:

Image_011

Vlastnosti vozidlaImage_012

  • Název – například „Opel ASTRA“

  • EČV vozidla – například „BA 361 UN“

  • Barva – můžete si definovat barvu vozidla na mapě

  • Přednastavený řidič

  • Region

  • Typ vozidla

  • Poznámka

  • Průměrná spotřeba paliva – podle TP ( l/100km)

  • Externí ID – v případě integrace s jinou platformou

  • Číslo SIM – mobilní číslo SIM karty v GPS zařízení

  • Sériové číslo – GPS zařízení ve vozidle

  • Číslo karty na tankování – potřeba zadat při importech palivových karet

Pracovní doba – nastavení pracovní doby vozidla

  • Použití podle nastavení společnostiImage_013

  • Použití vlastního nastavení podle pracovní doby vozidla

Kniha jízd – nastavení údajů o vozidle

   • Náklady na kilometrImage_014

   • Náklady na kilometr v EUR

   • Přednastavený typ jízd – jak je vozidlo využíváno jen na služební jízdy, vyplněním tohoto políčka budou všechny jízdy v knize zapsané jako služební

   • Další přehlídka podle tachometru

   • Další přehlídka podle hodin

   • Začátek počítání hodin pracovního provozu

   • Poslat oznámení na email

Sdílení

     • Sdílet údaje o objektu se zvolenou organizací

Image_015

Toto nastavení slouží pro vytvoření a editování nových uživatelů a řidičů a přiřazení oprávnění.

Přidání nové osoby

Novou osobu přidáte kliknutím na Nová osoba v levé horní části obrazovky, na pravé straně se otevře nová tabulka na vyplnění údajů.

 • Profil – Zde vyplníte přihlašovací jméno, jméno, přezdívku, číslo zaměstnance, telefonní číslo a oddělení, kde zaměstnance pracuje.
 • Je uživatel – V případě, že zadávaná osoba je novým uživatelem, zaškrtněte toto pole. Do aplikace můžete pro přihlášení zadat libovolné heslo nebo si ho můžete nechat vygenerovat počítačem.
 • Je řidič – V případě, že tato osoba je „jen“ řidičem a nebude mít přístup do aplikace, pole Je uživatel nezaškrtněte. Zaškrtněte pole Je řidič a do políčka Klíč zapište číslo jeho Dallas klíče.
 • Mé soukromé zóny – Výběrem zóny z modulu Oblasti znemožníte ostatním zaměstnancům vidět na mapě polohu vybraného vozidla.
 • Mé zručnosti – Vytvořené osobě můžete přiřadit její zručnosti a kvalifikaci.
 • Je dopravce – Je určený jen pro uživatele modulu Doprava.
 • Zařazení – Zvolte zařazení pro novou osobu.
 • Vozidla – Zvolte, ke kterým vozidlům bude mít nová osoba oprávnění.

Po vyplnění těchto údajů klikněte na Uložit.

Image_016 Image_017 Image_018

Zařazení, resp. role uživatele

Pro jednodušší nastavení oprávnění a omezení působnosti uživatelů jsme vytvořili zařazení, tzv. role. Jsou to vlastně skupiny uživatelů stejných oprávnění a omezení. Nemusíte každému novému uživateli přidělovat nová oprávnění. Stačí,  když mu přidělíte vytvořenou roli. Např. role administrátor má automaticky povolení na všechny editace apod

Vytvoření nového zařízení:

 • Klikněte na Vytvořit NEW.

 • Pojmenujte nové zařízení.

 • Vyberte si zařízení, které chcete kopírovat, a následně ho můžete editovat.

 • Postupně vyplňte Oprávnění k modulům, Oprávnění k nastavení a Oprávnění k reportům.

 • Uložte.

Image_019

Image_020

Nastavte Pracovní dobu, Uživatelské rozhraní, Knihu jízd, Rezervace.

Pracovní doba/pracovní čas

V SeeMe je možno specifikovat pracovní dobu podle data a času. Například pracovní doba celé organizace může být nastavená na pondělí až pátek od 9:00 hod. do 17:00 hod.

Poté je možné:

  • vytvořit report podle pracovní doby,

  • zadávat automatické zápisy do Knihy jízd (podrobnosti jsou zde uvedené).

Uživatelské rozhraní

Specifikujte styl, časové pásmo a jazyk použitelný pro celou organizaci. Toto nastavení bude platit pro všechny nové uživatele.

Kniha jízd Zamykání

Tato funkce umožňuje do určeného data uzamknout Knihy jízd všech vozidel. Tato možnost je užitečná, pokud existuje podezření, že by někdo mohl úmyslně i neúmyslně změnit informace v Knize jízd poté, co byla oficiálně odevzdána nadřízeným nebo úřadům. Např. pokud je datum nastaveno na 1.7.2014, nebude moci uživatel upravovat nebo měnit záznamy v Knize jízd až do tohoto data.

Aktivováním tohoto nastavení (označením políčka Rozeznat a přidat jízdy podle pracovní doby) umožňuje vytvořit jednoduché pravidlo, které označí všechny jízdy v průběhu pracovní doby jako služební jízdy a ty mimo pracovní dobu jako soukromé. Je důležité určit, jak označit jízdy, které začnou mimo pracovní dobu, ale skončí v pracovní době a opačně. V takových případech musí rozhodnout uživatel.

Rezervace

Nastavte parametry rezervace pro celou společnost.

Typy kategorií

  • Typy vozidel – business car, office car, Škoda Fabia, VW Golf …

  • Regiony vozidel – Bratislava, Košice,západní Slovensko …

  • Typy jízd – služební, soukromá, servisní …

  • Typy nákladů – palivo, umyvárna, náhradní náplně …

  • Typy platby nákladů – hotovost, platební karta …

  • Předdefinované komentáře k úlohám – rychlá volba zpráv ze SeeMe Mobile Úlohy do aplikace

  • GARMIN předpřipravené zprávy – rychlá volba zpráv z Garmin navigace do aplikace

  • Zručnostizručnosti řidiče – VP skupiny A, B, C, oprávnění na jeřáb …

  • Odděleníobchodní, marketing, sklad, finanční oddělení …

Image_021

Pravidlo událostí se nastavuje v Nastavení SeeMe / Události. Seznam událostí vlevo zobrazuje všechna pravidla událostí, která byla vytvořena v dané organizaci. Pokud je opis v šedé barvě a políčko vedle něho nebylo označené, je pravidlo události momentálně neaktivní. Události v černé barvě a s označenými políčky jsou aktivní a v současnosti platné.

Nastavení událostí a pravidel

1. Název pravidla

Všechny události musí mít jednoduchý popis. Např. Pohyb bez zapnutého zapalovaní je dobrým popisem událostí.Název pravidla

2. Podmínka

Uživatel musí vybrat nejdůležitější pravidlo události – parametr nebo soubor parametrů, které chce v SeeMe sledovat. K dispozici jsou následné možnosti a dodatkové parametry:

 • Vstup do oblasti
 • Odchod z oblasti
 • Čas zastavení/stání (možnost specifikovat dobu)
 • Začátek pohybu
 • Rychlost (možnost určit omezení rychlosti/rychlostní limit a trvání ve smyslu času a ujeté vzdálenosti)
 • Pohyb s vypnutým zapalováním
 • Zapnutí zapalování
 • Vypnutí zapalování
 • Napětí (možnost určit limit napětí a trvání příslušné úrovně napětí ve smyslu času a ujeté vzdálenosti) Je tu ještě dalších 5 – 6 dodatkových podmínek, které je možno použít v určitých případech.

 3. Omezení – určit vozidla

Uživatel může specifikovat, na které vozidla se má určité pravidlo události vztahovat. K dispozici jsou následující možnosti:

 • Všechna vozidla. Pravidlo bude platit pro všechna vozidla. Každé dodatečně přidané vozidlo bude automaticky pokryto tímto pravidlem.
 • Vozidla podle regionu/oblasti nebo typu. Pravidlo bude platit pro vozidla vybraná na základě kombinace regionu a typu vozidla. Pokud se parametry některého vozidla změní tak, že budou odpovídat kombinaci definované v pravidle události, bude pravidlo automaticky platit i pro toto vozidlo.
 • Individuální vozidla. Pravidlo bude platit jen pro individuálně vybraná vozidla, bez ohledu na jakékoliv jiné parametry.

4. Poloha

Uživatel může specifikovat, která vozidla jsou pokryta určitými pravidly události na základě polohy vozidla. K dispozici jsou následovné možnosti:

 • Všude. Rozsah pravidla není limitovaný polohou, a proto bude platit všude.
 • V určené oblasti. Pravidlo bude platit pro vozidla v oblastech určených uživatelem nebo organizací.
 • Ve skupině oblastí. Pravidlo bude platit pro vozidla ve skupině oblastí. Všechny další oblasti přidané do této skupiny budou později tímto pravidlem automaticky pokryty.
 • V jednotlivých oblastech. Pravidlo bude platit jen v jednotlivých vybraných oblastech.
 • Mimo skupiny oblastí.  Pravidlo bude platit mimo oblasti, které se začlení do vybraných skupin.
 • Mimo jednotlivých oblastí. Pravidlo bude platit mimo jednotlivě vybrané oblasti.

 5. Čas

Uživatel může definovat čas, kdy má pravidlo události platit. K dispozici jsou následující možnosti:

 • Vždy. Platnost pravidla není časově limitována, bude platit vždy.
 • Podle pracovní doby.  Pravidlo bude platit pro vozidla, pokud budou používaná v rámci pracovní doby.
 • Mimo pracovní dobu. Pravidlo bude platit pro vozidla, jen pokud budou používaná mimo pracovní dobu
 • V určitý čas.  Uživatel může specifikovat přesný čas, kdy má určité pravidlo platit.

6. Akce

Když nastane událost, aplikací SeeMe je automaticky přidaná do seznamu v modulu Události. Současně je možno uskutečnit několik různých akcí. K dispozici jsou následující možnosti:

 • Upozornění SeeMe. V momentě, když nastane událost, se na obrazovce všech uživatelů, kteří jsou v tom okamžiku připojeni, objeví oznamovací okno zobrazující vozidla popis události.
 • Zvukový signál SeeMe. V momentě, kdy nastane událost, budou všichni uživatelé, kteří jsou v danou chvíli připojeni, upozorněni zvukovým signálem.
 • Alarm.  Uživatel může zvolit prioritu alarmu.
 • Poslat alarm. Všechny vzniklé události umí být společností s WIMC SECURITY přeposlané do 24 hodin. Na tomto centru událostí je zaznamená pracovník společnosti a kontaktuje majitele vozidla nebo zodpovědnou osobu v organizaci, ve které událost nastala.

Zaslání alarmu Emailem:V momentě, kdy nastane událost, bude určeným uživatelům zaslán email. Může být zaslán na více adres najednou; každá adresa musí být oddělená čárkou.

Zaslání alarmu SMS: V momentě, kdy nastane událost, bude na předem určená telefonní čísla zaslána SMS o události. SMS může být zaslána na více čísel naráz, každé číslo musí být oddělené čárkou. Pozor, telefonní čísla adresátů musí na začátku obsahovat úplný volací kód země (např. pro Českou republiku +420 xxxxxx).

GPS monitoring - nastavení všech událostí, pravidel a podmínek

Import zákazníků

Na import zákazníků budete potřebovat soubor CSV. Importovat můžete neomezený počet sloupců s údaji. Platí tu však tři důležitá pravidla:

 • První sloupec musí být kód zákazníka (může být libovolný).
 • Adresa zákazníka musí být celá v jedné buňce tabulky (ulice, město, PSČ).
 • Nepoužívejte žádná diakritická znaménka.

Vzor tabulky:

GPS monitoring - import dat

Import:

Vyberte soubor vyhledáním jeho uložení v PC.

Klikněte na tlačítko Import. Po úspěšném importu uvidíte v tabulce čtyři sloupce (název sloupce, typ sloupce, profil zákazníka a vzorová data).

Teď musíte editovat tyto sloupce:

 • Klikněte na políčko Text v řádku Kód a změňte ho ve výběru ID.
 • Klikněte na políčko Text v řádku Zákazník a změňte ho ve výběru na Jméno.
 • Klikněte na políčko Text v řádku Adresa a změňte ho ve výběru na Adresa 1.
 • Označte všechna okénka v sloupci Profil zákazníka.
 • Klikněte na Uložit. Po uložení se sloupec Vzorová data skryje.

GPS monitoring - import dat

Teď můžete začít používat Modul Zákazníci.

Image_025

Vytvoření formuláře

Vytvořit NEW

GPS monitoring - vytvoření formuláře

 • Přednastavený – znamená, že tento formulář bude automaticky přiložený ke každé úloze.
 • Podpis – znamená, že tento formulář bude vyžadovat podpis.

Po vytvoření formuláře si zvolíte jeho formát a složení:

Vytvořit NEW

 • Název pole
 • Typ – textové pole jednořádkové, textové pole s víc řádky, záznam hodnot, výběr hodnot, zaškrtávací pole
 • Hodnoty
 • Webová aplikace – zobrazené v SeeMe (povinné, editující, needitující)
 • Mobilní aplikace – zobrazené v SeeMe Mobile (povinné, editující, needitující)

Příklady:

Jednořádkové textové pole

GPS monitoring - vytvoření polí

Výběr hodnot

GPS monitoring - výběr hodnot

Seznam hodnot

GPS monitoring seznam hodnot

Zaškrtávací pole

GPS monitoring zaškrtávací pole

Vzor kompletně vytvořeného formuláře

GPS monitoring kompletně vytvořený formulář

Pro více informací týkajících se modulu SeeMe kontaktujte svého obchodního zástupce společnosti AgroZETA servis s.r.o.

Stáhnout manuál v PDF

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat: